Είστε εδώ

Μπρίκας Μ., «Μια πρόταση », Φιλόλογος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1965), σ. 259-261