Είστε εδώ

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Βιβλιοκρισία. Παιδαγωγικά Συνέδρια στη Θεσσαλονίκη », Φιλόλογος, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1964), σ. 85-90