Είστε εδώ

«Επικαιρότητα. Φιλολογικές απορίες», Φιλόλογος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1964), σ. 45