Είστε εδώ

«Βιβλιογραφία. Δημοσιεύματα Καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1963 », Φιλόλογος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1964), σ. 46-48