Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Επικαιρότητα. Αρχαιολογικές ειδήσεις», Φιλόλογος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1964), σ. 45