Είστε εδώ

Γκαρούδης Μιχάλης, «[Άτιτλο έργο ζωγραφικής]», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. (οπισθόφυλλο)