Είστε εδώ

«Σιμπολέτ. Γιώργος Κιουρτίδης», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 175