Είστε εδώ

Κάργας Βασίλης Χ.,Γκαρούδης Μιχάλης, «Η τέχνη για μας τους Έλληνες είναι η περηφάνια μας. Συνέντευξη στον Βασίλη Κάργα», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 125-130