Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ταξίδι στη νύχτα», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 120-121