Είστε εδώ

Τσιφουτίδης Μαργαρίτης Θ., «Πέντε ποιήματα. Οι παλιοί μου φίλοι», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 115