Είστε εδώ

Αδαμίδου-Τερζάκη Γιώτα, «Χιονισμένα όνειρα», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 99-113