Είστε εδώ

Νταντούλας Δημήτριος, «Τρία ποιήματα. Από την ποιητική συλλογή Φωτάγγελος. Σπασμένα λόγια», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 97