Είστε εδώ

Μαρίνου Δέσποινα, «Μνήμες... Ζωής (Μηνολόγιο). Οκτώβρης», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 94