Είστε εδώ

Μαρίνου Δέσποινα, «Μνήμες... Ζωής (Μηνολόγιο). Απρίλης», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 91-92