Είστε εδώ

Σταυρίδης Γιώργος, «Τρία ποιήματα. Συνάντηση», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 90