Είστε εδώ

Βαλσαμίδης Παναγιώτης Ν., «Ξένα σώματα», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 85-89