Είστε εδώ

Prudhomme Sully, «Ο Γαλαξίας (Από τη συλλογή με τίτλο Les Solitudes)», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 83-84