Είστε εδώ

Κασκάλη Δώρα, «Άμωμος θυσία», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 72-77