Είστε εδώ

Παπαδοπούλου Θεοδοσία, «Παιδιά της Παρακμής (επιλογή). Αχιλλέας Πάτροκλος και Κασσάνδρα», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 64