Είστε εδώ

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Ιδού ίππος χλωρός. Θάνατος φίλου (Ι). [Μόνον ο θάνατος μετρά!]», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 53-54