Είστε εδώ

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Ιδού ίππος χλωρός. Σιωπή και απουσία. Ι: Neuromancer», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 51-52