Είστε εδώ

Καρδάτου Μαρία, «Τρία ποιήματα. Η Πηνελόπη και οι μνηστήρες», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 45-46