Είστε εδώ

Παπαδάκη Κάλλια, «Λίγο πριν», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 30-31