Είστε εδώ

Χαρπαντίδης Κοσμάς Ι., «Αντικαθιστώντας τις οσμές της ζωής με εκείνες του θανάτου», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 17-23