Είστε εδώ

Berengarten Richard, «Τρία ποιήματα. Δεν έχει κινηθεί ο Θεός», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 13