Είστε εδώ

Καρατζάς Διονύσης, «Στον λυρισμό των αισθήσεων», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 8