Είστε εδώ

Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Ο άνθρωπος που έφτιαχνε καπάντζες», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. 5-7