Είστε εδώ

Γκαρούδης Μιχάλης, «[Άτιτλο έργο]», Εξώπολις, τχ. 24 (Χειμώνας 2011), σ. (εξώφυλλο)