Είστε εδώ

«Γραφίς. Γραφικές τέχνες – Εκδόσεις», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 213