Είστε εδώ

«Η Γνώμη. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 211