Είστε εδώ

Βαλσαμίδης Παναγιώτης Ν., «Τέσσερα ποιήματα για τον μήνα Ιανουάριο. Ιανουάριος, 22», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 142