Είστε εδώ

Λυκεσάς Απόστολος, «Κρυφακούωντας γυναικείες κουβέντες. Θανάτω θάνατον πατήσας (Από την ανέκδοτη συλλογή Μικρών Ιστοριών)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 18-19