Είστε εδώ

Λυκεσάς Απόστολος, «Κρυφακούωντας γυναικείες κουβέντες. Ήταν ο Γιάννης Παπαϊωάννου γιατρός; (Από την ανέκδοτη συλλογή Μικρών Ιστοριών)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 16