Είστε εδώ

Καρατζάς Διονύσης, «Τρία ποιήματα. Ανεπίδεκτος χρόνου», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 14