Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Θανάσης Μπακογιώργος]», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 4