Είστε εδώ

«Γραφίς. Γραφικές τέχνες – Εκδόσεις», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 231