Είστε εδώ

«Η Γνώμη. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 229