Είστε εδώ

Ξένος Σωκράτης, «Έξι ποιήματα. Τέλος διάρκειας (Από τη συλλογή Σημύδες)», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 132-133