Είστε εδώ

Βασιλείου Χρήστος, «Έξι ποιήματα. [-Άνθρωποι της πόλης]», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 116-117