Είστε εδώ

Βασιλείου Χρήστος, «Έξι ποιήματα. [-Σ' αγγίζει ο έρωτας]», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 114