Είστε εδώ

Παπαδοπούλου Θεοδοσία, «Πολύτονος μονόλογος. Ένα σενάριο», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 109