Είστε εδώ

Καρτέρης Γιώργος, «Κλητήριο θέσπισμα», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 88-100