Είστε εδώ

Γεωργάκης Ηλίας Π., «Τρία διηγήματα και δύο ποιήματα. Αυτοί που φεύγουν», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 85-86