Είστε εδώ

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Εορταστικές έξοδοι. Ανάλωση ίδιου κεφαλαίου. (ΙΙ) Επικαλούμαι», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 78-79