Είστε εδώ

Δαμουλιάνος Αλέξανδρος, «Πέντε ποιήματα. Δράμα δραμάτων», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 70