Είστε εδώ

Ζουμπουλάκη Μανίνα, «4ο Κεφάλαιο. Το Κάστινγκ (Απόσπασμα από το υπό συγγραφή βιβλίο με τίτλο Ηθοποιοί)», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 36-52