Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πληροφορίες για τα προηγούμενα ποιήματα]», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 12