Είστε εδώ

Καρατζάς Διονύσης, «Πέντε ποιήματα. Ορθογραφία νοήματος», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 10