Είστε εδώ

Αναστασιάδη Σύνη, «Η πολυπλοκότητα των μονοπατιών (Από τη σειρά Ψευδαισθήσεις) », Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. (εξώφυλλο)