Είστε εδώ

Ταϊρόβα Ζάννα Ιωάννα, «Δύο ποιήματα. Η ζωή είναι ένα ποτάμι», Εξώπολις, τχ. 21 (Φθινόπωρο 2007), σ. 90-91